Ngày 3/8/2017, Xí nghiệp 19 đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có Đại tá Phạm Đức Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Đây là Đại hội được chọn làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Công ty.


Các cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại Hội

    Trong 5 năm qua phong trào thi đua Quyết thắng của Xí nghiệp 19, đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc; Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng trong đơn vị quán triệt và nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phong trào thi đua quyết thắng đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Xí nghiệp và được tổ chức có chất lượng, đã đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết quả các chỉ tiêu kinh tế cơ bản trong sản xuất kinh doanh đều vượt từ 10 đến 20% so với kế hoạch được giao; Các công trình do đơn vị tổ chức thi công đều bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật, được các chủ đầu tư đánh giá cao, nhiều công trình được Công đoàn Bộ xây dựng tặng Giải thưởng công trình chất lượng cao; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước; Thu nhập bình đạt trên 6,8 triệu đồng/người/tháng. Đầu tư trên 4 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng mới một số hạng mục trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện, trang thiết bị văn phòng và thi công. Đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động cải tạo đường giao thông nông thôn, chỉnh trang các công trình phúc lợi và tặng 300 xuất quà cho các gia đình chính sách, gia đình neo đơn với số tiền trên 120 triệu đồng. Đảng bộ Xí nghiệp 5 năm ( 2012-2016) liên tục đạt “ Đảng bộ TSMV tiêu biểu” và được tặng giấy khen, bằng khen; Có 2/3 chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ đạt TSVM, kết nạp 55 quần chúng ưu tú vào Đảng.
Thừa ủy quyền của Thủ trưởng các cấp, Đại tá Phạm Đức Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trao Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Vũ Ngọc Thản và Bằng khen của Tư lệnh quân khu cho tập thể Xí nghiệp 19.

    Với những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua, Xí nghiệp đã có 32 tập thể, 97 cá nhân được các cấp khen thưởng. Từ năm 2012 đến năm 2016, Xí nghiệp đều được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh Thái Bình; Bộ Xây dựng tặng Cờ và Bằng khen; Năm 2015 được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ;  Năm 2013 được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen; Năm 2012, 2016 được Cục chính trị Quân khu tặng Giấy khen. Năm 2012 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; năm 2013 Xí nghiệp vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt năm 2014 Xí nghiệp đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Tin và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng - Phòng chính trị Công ty