Thành lập cuối năm 2011, trên cơ sở hợp nhất 7 đơn vị thành viên, Đảng bộ Công ty Duyên Hải đã đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo Công ty hoàn thành xuất sắc các các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Công ty được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua xuất sắc. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Báo Quân khu đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đặng Văn Muôn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty về một số thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Đại tá Đặng Văn Muôn - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2012 - 2015

PV: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật của Đảng bộ trong lãnh đạo phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD)?

Đại tá Đặng Văn Muôn: Sau khi thành lập, bám sát quan điểm, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của các cấp, các ngành, Đảng ủy Công ty đã kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo toàn diện, lãnh đạo chuyên đề các nhiệm vụ hàng năm; chỉ đạo các đơn vị tập trung giữ vững ngành nghề truyền thống, phát triển đột phá vào những ngành nghề mũi nhọn giàu tiềm năng; thi công nhiều công trình mang lại hiệu quả kinh tế cao, có ý nghĩa quan trọng phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn Quân khu và địa bàn cả nước.

Để phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy lãnh đạo nhiệm vụ SXKD theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo phân công cá nhân phụ trách. Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán theo định kỳ và đột xuất, kịp thời xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, đảm bảo cho nhiệm vụ SXKD đúng hướng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhằm khẳng định vị thế trên thương trường, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng thương hiệu công trình, sản phẩm; trong đó, lấy chất lượng, kỹ, mỹ thuật, tiến độ làm nền tảng. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng quy mô sản xuất, giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng ra các thị trường mới giàu tiềm năng. Thành lập các ban quản lý công trình trọng điểm, đăng ký bổ sung ngành nghề SXKD phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng được chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng theo định kỳ, đầu tư máy móc, trang thiết bị thi công công trình với tổng trị giá trên 105 tỷ đồng, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ SXKD. Chú trọng thu hút nhân lực lao động có tay nghề cao, có kinh nghiệm thực tiễn; duy trì thực hiện nghiêm quy chế, quy định về quản lý tài chính, cơ sở vật chất, tài sản của Công ty.

Với những chủ trương và biện pháp lãnh đạo sát đúng, trong nhiệm kỳ 2012 - 2015, Đảng bộ đã lãnh đạo công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD; trong đó, giá trị sản xuất đạt 5110,382 tỷ (148,98% kế hoạch); doanh thu 4163,842 tỷ (138,99% kế hoạch); thu hồi vốn 4432,319 tỷ (150,9% kế hoạch); lợi nhuận TT 62,11 tỷ (150,59% kế hoạch); thu nhập bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng. Nhiều công trình được triển khai xây dựng có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh như các dự án của Quân chủng Hải Quân, Đường tuần tra biên giới, Dự án của các Quân khu, Quân đoàn, Dự án xây dựng doanh trại, xóa nhà cấp IV trong LLVT Quân khu; Dự án xây dựng cầu treo dân sinh….

PV: Trong lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, Đảng bộ Công ty đã đạt được những kết quả nổi bật nào thưa đồng chí?

Đại tá Đặng Văn Muôn: Đảng bộ công ty xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để công ty phát triển toàn diện. Vì vậy, ngay sau khi có quyết định thành lập, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế theo hướng chú trọng về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, nhất là các Chi nhánh, Xí nghiệp mới thành lập. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước. Công tác bảo vệ an ninh kinh tế và các hoạt động đối ngoại trong lĩnh vực ký kết các hợp đồng kinh tế tuân thủ đúng quy định của cấp trên. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Đẩy mạnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội” cho các đối tượng trong Công ty để cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, gắn bó đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định, xét duyệt tuyển dụng, đề nghị nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm theo đúng quy định. Lãnh đạo chặt chẽ hoạt động của công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con; kết hợp giáo dục chính trị tư t­ưởng với duy trì thực hiện nghiêm các chế độ nề nếp và biện pháp quản lý quân số, duy trì kỷ luật Quân đội. Duy trì và thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng tự vệ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ.

          Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị  xây dựng nếp sống văn minh, môi trường làm việc lành mạnh; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng giảm bớt các thủ tục hành chính trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung xây dựng, củng cố, cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc của Công ty và các đơn vị thành viên; bảo đảm tốt đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Thường xuyên chăm sóc sức khoẻ, bảo đảm quân số khoẻ đạt trên 98%, toàn Công ty không có dịch bệnh xảy ra.

PV: Để đạt được những kết quả nổi bật như trên, không thể không nói đến vai trò của các tổ chức Đảng. Xin đồng chí cho biết một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ công ty trong thời gian qua?

Đại tá Đặng Văn Muôn: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng là nền tảng mang tính quyết định để lãnh đạo công ty phát triển toàn diện. Nhận thức rõ điều đó, trên cơ sở quán triệt nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, Đảng ủy công ty đã cụ thể hóa thành chủ trương, giải pháp lãnh đạo ở cấp mình, tập trung đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, phù hợp với cơ cấu tổ chức. Tích cực đổi mới nội dung ra nghị quyết lãnh đạo, phân công cấp ủy viên theo dõi, giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của các cấp về Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội ở 44 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 7 Đảng bộ cơ sở và 11 chi bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và phương pháp tác phong công tác. Gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì. Hàng năm có 70% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; 85,2% chi bộ cơ sở; 69% Đảng bộ cơ sở đạt TSVM; 99,6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, (85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ). Công tác phát triển đảng, chuyển đảng chính thức được thực hiện có nề nếp. Từ năm 2012 đến năm 2014, thành lập 15 chi bộ cơ sở và chỉ định 72 lượt cấp uỷ viên các cấp trong Đảng bộ; đề nghị trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 18 đảng viên, phát thẻ đảng viên cho 168 đồng chí; kết nạp 208 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 177 đồng chí; tiếp nhận, giới thiệu, chuyển sinh hoạt đảng cho 185 đảng viên; quyết định nâng cấp 01 chi bộ lên thành đảng bộ, giải thể 02 đảng bộ cơ sở; tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 167 đồng chí đối tượng kết nạp đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 131 đồng chí.

Đảng bộ thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng toàn diện, sâu sát, cụ thể, dân chủ, khoa học; theo dõi, nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện, xem xét giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Với phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra tập trung, có trọng tâm, trọng điểm”, nhiệm kỳ 2012 - 2015, Đảng uỷ, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ tiến hành kiểm tra 165 đảng viên và 55 tổ chức đảng trực thuộc; giám sát chuyên đề 38 tổ chức đảng và 126 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

PV: Trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập, để tạo sự phát triển bền vững trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty xác định tập trung vào những biện pháp gì, thưa đồng chí?

Đại tá Đặng Văn Muôn: Để tạo sự phát triển bền vững trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; vận dụng linh hoạt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về kinh tế kết hợp với quốc phòng, quốc phòng - an ninh với kinh tế; sản xuất kinh doanh đúng pháp luật; thực hiện có hiệu quả đề án chuyển đổi mô hình hoạt động công ty sang hình thức công ty mẹ - công ty con và sẵn sàng cổ phần hóa theo chủ trương của cấp trên. Tập trung thực hiện thắng lợi tư tưởng chỉ đạo của nhiệm kỳ 2015-2020 là “Đoàn kết, năng động, kỷ cương, hiệu quả; khẳng định thương hiệu phát triển bền vững”. Phát huy sức mạnh, trí tuệ của tập thể đẩy mạnh hoạt động SXKD, triển khai toàn diện các nhiệm vụ và làm chuyển biến mạnh mẽ các khâu đột phá quan trọng về công tác tìm kiếm việc làm, mở rộng ra thị trường mới giàu tiềm năng, giữ vững và nâng cao tốc độ phát triển SXKD, hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm. Xây dựng Công ty chính quy, mẫu mực, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, khoá XI gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành hoạt động SXKD khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!


Bài, ảnh: Lê Gia Đồng – Báo Qk3