Ngày 28,29/6/2016, Đảng ủy Công ty Duyên Hải tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Công ty học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty; Trưởng, Phó phòng, Ban cơ quan Công ty; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công ty; Trưởng ban Chính trị các đơn vị thành viên, đảng viên khối cơ quan Công ty;

 

 Đ/c Đại tá Phạm Đức Long – Bí Thư Đảng ủy, Phó TGĐ Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

     Theo chương trình Hội nghị, sau phần khai mạc của Đại tá Phạm Đức Long – Bí thư Đảng ủy - Phó TGĐ Công ty. Hội nghị nghiên cứu, quán triệt 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội (2016 - 2020); Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghe quán triệt Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và Hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại Hội nghị, cơ quan Chính trị Công ty đã triển khai hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn Tổng công ty.

Sau 1,5 ngày học tập, Đ/c Đại tá Phạm Đức Long – Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ Công ty đã tóm tắt kết luận và định hướng các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Trên cơ sở các nội dung đã được học tập, quán triệt, các đồng chí cán bộ chủ trì tham dự Hội nghị, khi về đơn vị vừa trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt ở đơn vị mình, vừa là báo cáo viên truyền đạt nội dung các văn kiện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động công việc, khẩn trương triển khai nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đối tượng theo đúng quy định.

Trong học tập, quán triệt cần liên hệ làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cấp mình, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với những chủ trương, đường lối, đặc biệt là những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội; chống làm lướt, làm qua loa, không đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

     Một số hình ảnh tại Hội nghị:


 
Bài và ảnh: Trần Thu Trang Cán bộ Phòng Chính trị