Đến kiểm tra các công trình do Công ty và các đơn vị thành viên thi công, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Công ty đã biểu dương tinh thần làm việc và động viên cán bộ nhân viên, người lao động trên công trường tích cực thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành  tiến độ thực hiện các công trình, đảm bảo chất lượng, an toàn về mọi mặt.    Làm việc với chỉ huy công trường, đồng chí Phó Tổng Giám đốc đã nghe chỉ huy các chi nhánh và chỉ huy công trường báo cáo tiến độ thi công của từng hạng mục công trình và yêu cầu các đơn vị cần tập trung nhân lực thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng trong thi công; Tích cực làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ những vướng mắc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên và người lao động; thực hiện tốt công tác dân vận và chấp hành nghiêm các qui định của địa phương. Trong dịp này, đồng chí đã ghi nhận nhiều ý kiến từ cán bộ, nhân viên trên công trường.
    Tin và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng, Phòng Chính trị Công ty.