Ngày 24/3, Đoàn cơ sở Xí nghiệp  487 tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội cấp cơ sở làm trước rút kinh nghiệm trong toàn Công ty.

    Tới dự, chỉ đạo đại hội có Đồng chí Đại tá Phạm Đức Long – Bí thư Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc Công ty, đại biểu Phòng Chính trị Công ty, Các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Xí nghiệp 487; Đại biểu là Trưởng ban Chính trị và các Đ/c là Bí thư Đoàn cơ sở các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty và gần 70 cán bộ, ĐVTN tiêu biểu.

    Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tuổi trẻ Xí nghiệp 487 đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh,đơn vị vững mạnh toàn diện. Đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ năng lực, phương pháp công tác khoa học, nhiệt tình, trách nhiệm; phong trào Đoàn và hoạt động của các tổ chức Đoàn được tổ chức sôi nổi, đi vào nền nếp, là điều kiện tốt cho các hoạt động của Đoàn cơ sở.

    Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở Xí nghiệp 487 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức toàn diện cho ĐVTN, trong đó trọng tâm là nhận thức đúng, đầy đủ về tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, Xí nghiệp vững mạnh toàn diện.

    Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, Đoàn cơ sở Xí nghiệp 487 xác định 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng, bản lĩnh chính trị, giữ vững niềm tin cho ĐVTN; nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng nền nếp chính quy trong tổ chức Đoàn và ĐVTN; Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở Xí nghiệp 487 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty với số phiếu tín nhiệm cao.Tin và ảnh: Nguyễn Mạnh Trí - Chi nhánh Miền Trung