Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Công ty đã tích cực đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động, nền nếp sinh hoạt Đoàn được duy trì thường xuyên, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, đội ngũ cán bộ Đoàn luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm, ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên. Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của các Đoàn cơ sở đạt hiệu quả cao, trong đó xung kích thực hiện thắng lợi các mô hình “Công trình Thanh niên”, “Kíp thợ Thanh niên giỏi”, “Giờ làm việc thanh niên kiểu mẫu”... gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tổ chức tốt các hoạt động phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ Công ty Duyên Hải vươn tới những đỉnh cao, tiến quân vào khoa học và công nghệ, đoàn kết, xung kích, sáng tạo xây dựng Công ty phát triển bền vững”... Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở các đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như: Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp dân phát triển kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường...
    Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn cơ sở các đơn vị tiếp tục xây dựng cho ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống trong sáng, xung kích nâng cao chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của các đơn vị, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, các đơn vị VMTD. 
    
Đại hội Đoàn cơ sở các đơn vị đã bầu BCH nhiệm kỳ 2017-2022 và Đoàn đại biểu đi dự ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Công ty lần thứ II.
Một số hình ảnh Đại hội các đơn vị:

Tin tổng hợp từ các đơn vị
Người tổng hợp: Thiếu tá Phạm Văn Thắng - Phòng Chính trị Công ty