Ngày 25/10/2015, Công ty Duyên Hải tổ chức Hội nghị Đảng ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III và 9 tháng đầu năm, kết luận, bổ sung phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2015 của Công ty, dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đồng chí ủy viên Đảng ủy Công ty và mở rộng đến kiểm soát viên Công ty, các đồng chí cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị.


Đ/c Đại tá Nguyễn Thế Phẳng - Nguyên Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Tin và ảnh: Trần Thu Trang - Cán bộ Phòng chính trị.