Chiều ngày 21/7/2016, Đảng ủy Công ty Duyên Hải tổ chức phiên họp Đảng ủy, nhằm kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thiếu tướng Trần Thành, ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu; các đồng chí trong  Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty.    Sau khi các đồng chí trong Đảng ủy Công ty thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, Thiếu tướng Trần Thành, Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương kết quả đã đạt được và yêu cầu Đảng ủy Công ty cần có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Quán triệt sâu sắc, toàn diện quan điểm của Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế - Xã hội, gắn chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với công tác xây dựng đảng bộ TSVM, Công ty VMTD; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với cuộc vận động tự soi, tự sửa và thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.    Phát biểu kết luận, đại tá Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty tiếp thu, lĩnh hội ý kiến đại biểu, bổ sung, hoàn thiện Nghị quyết "Lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016". Trong đó cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ cương thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, phấn đấu vượt chỉ tiêu đề ra từ 15-20%; kiện toàn tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ Tổng Công ty đến cấp đội đảm bảo cho Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ; kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên; giải quyết các tồn đọng về tài chính của một số đơn vị; nâng cao hơn nữa đời sống của cán bộ, nhân viên…. Quyết tâm đưa Công ty phát triển lên tầm cao mới.

    Về công tác xây dựng Đảng cần chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.  Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện có hiệu quả công tác dân vận; công tác quần chúng. Chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội./.

Bài và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng – Phòng Chính trị