Sáng ngày 15/2/2017, Đảng ủy Công ty Duyên Hải tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Tổng Giám đốc năm 2016 theo Nghị quyết Tung ương 4 (khóa XII) . Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 dự và chỉ đạo Hội nghị. Về dự Hội nghị còn có đại biểu UBKT Đảng ủy Quân khu; Phòng Tổ chức; Phòng Cán bộ Cục Chính trị Quân khu 3.


    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã thông báo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng ủy Quân khu theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Công ty trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng bộ năm 2016. Đồng chí đã nêu lên những nội dung và yêu cầu Đảng ủy cần tập trung kiểm điểm tự phê bình và phê bình, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên.

    Trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết và thống nhất cao, Đảng ủy Công ty tiến hành thảo luận, nêu bật những kết quả đạt được, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng bộ Công ty năm 2016. Đảng ủy Công ty cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; xác định cụ thể nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; đề xuất nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ Công ty năm 2017. Theo đó, Đảng ủy Công ty thống nhất: Quán triệt và nắm vững các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, tập trung lãnh đạo, xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật; sản xuất an toàn, hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai kế hoạch thực hiện sát thực trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và đoàn kết, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng bộ; tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong toàn Công ty, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ và Công ty ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
    Cũng tại hội nghị, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ và bản tự kiểm điểm từng cá nhân, Đảng ủy Công ty thảo luận dân chủ, tham gia nhiều ý kiến với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. 
    Bài và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng - Phòng Chính trị Công ty.