Chiều ngày 13/7/2017, Đảng ủy Công ty Duyên Hải tổ chức phiên họp Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu; các đồng chí trong  Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty.


    Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, giữ vững thị trường, chủ động khai thác và mở rộng các thị trường mới, gắn với giữ vững ngành nghề mũi nhọn, then chốt và bổ sung ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu và tổ chức thi công các công trình bảo đảm tiến độ, kỹ, mĩ thuật cao và an toàn; hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và nghĩa vụ với Nhà nước, cấp trên; bảo đảm việc làm và lương cho cán bộ, nhân viên, người lao động.
    
6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; xử lí các tài sản cố định và tồn đọng về tài chính tại các đơn vị thành viên trước khi cổ phần hóa; Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tổ chức thi công tại các công trình xây dựng; khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017; kiểm tra đánh giá kết quả kiểm tra nhận thức chính trị cuối năm của các đối tượng phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% khá giỏi; tiến hành bình xét thi đua khen thưởng trong phong trào TĐQT năm 2017 đảm bảo chặt chẽ và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 đúng qui định; tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 -2017 đạt kết quả cao nhất.
    
 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công nhân viên Công ty đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cần tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp quân đội; tổ chức thoái vốn, cổ phần hóa Công ty đúng tiến độ, không để thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, quân đội; sau cổ phần hóa khẩn trương xây dựng cơ chế lãnh đạo, hoạt động giữa cấp ủy đảng, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị đảm bảo cho Công ty hoạt động hiệu quả và phát triển; có kế hoạch đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; chú trọng đầu tư mua sắm máy móc, phương tiện, trang bị kĩ thuật mới, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tiến độ thi công các công trình; lãnh đạo Công ty cần tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên, chăm lo, đảm bảo tốt đời sống, sức khỏe người lao động.
Tin và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng - Phòng Chính trị Công ty