Ngày 14/4/2017, Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc Công ty Duyên Hải tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và giao ban quý 1/2017. Đồng chí Đại tá Đào Tuấn Anh - Ủy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo Hội Nghị.


    3 năm qua, việc quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc, cấp ủy chỉ huy các cấp duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đạt được hiệu quả cao, nhiều tập thể và cá nhân đã không ngừng vươn lên, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục có sự chuyển biến tích cực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; công tác xây dựng Đảng tiếp tục đi vào chiều sâu; hiệu quả công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều đột phá mới, chất lượng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt. Với những thành tích đã đạt được trong thực hiện Cuộc vận động đã có nhiều tập thể, cá nhân được cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quý. Xí nghiệp 7; Xí nghiệp 19; Xí nghiệp 359; Xí nghiệp TK21 và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu được Đảng ủy công ty và Quân khu khen thưởng.

    Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý 1/2017 của Công ty, đồng chí Đại tá Đào Tuấn Anh – Phó Tư lệnh Quân khu đã biểu dương tình thần nỗ lực cố gắng của cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn Công ty trong thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn chi phối, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu về sản xuất xuất kinh doanh, công tác xây dựng đảng được củng cố; đảm bảo tốt đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động. Đồng chí cũng yêu cầu trong quý 2 và những tháng tiếp theo, Công ty cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm; chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ kỹ thuật; tiến hành cổ phần hóa theo lộ trình; thi công các công trình đảm bảo tiến độ, an toàn. Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra gắn chặt chẽ với xây dựng đảng bộ và đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên và người lao động.
Tin và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng - Phòng Chính trị Công ty.