Ngày 18-10, Chi nhánh Hà Nội tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017, nhằm đánh giá kết quả, kịp thời cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, xác định phương hướng,nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng trong giai đoạn mới.

    5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty, sự hướng dẫn của cơ quan Chính trị các cấp, cùng với sự tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự cổ vũ, động viên của các đơn vị thành viên Công ty, phong trào thi đua Quyết thắng của Chi nhánh Hà Nội đã phát triển toàn diện, có nhiều đổi mới vững chắc; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều, đây thực sự là động lực tinh thần to lớn trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

    Với những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua, Chi nhánh đã có 04 tập thể, 34 cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2014 Chi nhánh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

    Giai đoạn 2017-2022, Chi nhánh Hà Nội hướng hoạt động thi đua, khen thưởng vào việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; 100% cán bộ, công nhân và viên chức Quốc phòng có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo sự chuyển biến vững chắc về chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đại hội đã tuyên dương 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012-2017.
    Tin và ảnh: Phan Diệu Quyên, Ban Chính trị Chi nhánh Hà Nội