Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 2 năm 2017, các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công ty đã dự và chỉ đạo Hội nghị của các Đảng ủy cơ sở.

       Trên cơ sở kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đồng chí, đồng đội, thẳng thắn, chân thành, đoàn kết, xây dựng, các Đảng ủy cơ sở đã nghiêm túc kiểm điểm từng nội dung, chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân đối với tập thể Đảng ủy và từng cá nhân, trong đó tập trung vào các vấn đề: Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, qui trình công tác cán bộ; Trách nhiệm của các đồng chí Đảng ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng đồng chí đảng ủy viên và Ban Giám đốc; Sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường.

        Qua kiểm điểm đã giúp cho Đảng ủy và từng cá nhân nhận thức rõ hơn những hạn chế khuyết điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

        Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã nêu lên những vấn đề từng đảng ủy cần tập trung kiểm điểm đồng thời yêu cầu các đảng ủy cơ sở sau Hội nghị kiểm điểm phải xây dựng  kế hoạch sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nể nang, né tránh, ngại va chạm; Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 08/7/2016 của Thường vụ QUTW vào nội dung sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy và cấp ủy, chi bộ; Thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đôn đốc, giáo dục, theo dõi cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

    Một số hình ảnh


 

Đại tá Phạm Đức Long - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Xí nghiệp 359 và Đảng ủy Xí nghiệp 19Trung tá Lê Quang Tư - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Xí nghiệp TK21Thượng tá Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Chi nhánh Hà Nội

Tin và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng - Phòng chính trị Công ty.