Công ty Duyên Hải -  Vững vàng hội nhập


                                 Thượng tá Nguyễn Thế Phẳng*
                              * Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Duyên Hải


      Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Công ty Duyên Hải được thành lập theo Quyết định số 4789/QĐ-BQP ngày 10/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trên cơ sở hợp nhất 7 đơn vị thành viên gồm Xí nghiệp 7, Xí nghiệp 19, Xí nghiệp 359, Xí nghiệp 487, Xí nghiệp Vạn Chánh, Xí nghiệp TK21 và Công ty Sông Hồng (thuộc Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng). Công ty Duyên Hải có 8 phòng, ban chức năng và 9 đơn vị trực thuộc với hơn ……. nhân viên, trong đó ….. cán bộ có trình độ đại học và trên đại học. Công ty hoạt động trong một số lĩnh vực chính như đầu tư, kinh doanh bất động sản; xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây, trạm điện; khảo sát dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu nổ, khắc phục bom mìn sau chiến tranh; sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu.

Do tác động của khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu, cùng những khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội đất nước, các công trình xây dựng cơ bản bị cắt giảm hoặc ngừng triển khai (thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ), sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, các tệ nạn xã hội, giá cả thị trường luôn biến động khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là khả năng cạnh tranh, việc làm. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, phát triển doanh nghiệp, đáp ứng nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội trong tình hình mới và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nhiệm vụ của Công ty Duyên Hải có sự phát triển. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 3; sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cơ quan Bộ Quốc phòng và cơ quan Quân khu; sự giúp đỡ của các cơ quan, các chủ đầu tư và đơn vị bạn; sự định hướng, chỉ đạo, kiểm soát thường xuyên của Đảng uỷ, Ban Giám đốc và cùng với sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, chỉ huy, tập thể người lao động, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, hoạt động có hiệu quả.

Bước đầu, Công ty đã ổn định được trụ sở, văn phòng làm việc và hình thành được bộ máy tổ chức đi vào hoạt động từ đầu quý I/2012. Song song, Công ty đã hoàn thành được đăng ký kinh doanh 6/7 đơn vị ngay trong quý II/2012 và chuyển giao toàn bộ pháp nhân thực hiện hợp đồng trong quý II/2012. Thực hiện chuyển giao Chủ sở hữu từ Tổng công ty 319 sang Bộ Quốc phòng do Bộ Tư lệnh Quân khu 3 quản lý trong tháng 5/2012. Đồng thời, Công ty Duyên Hải cơ cấu tổ chức bộ máy với các thiết chế như kiện toàn thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức hoạt động Công ty mẹ - Công ty con và kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy hoạt động trên cơ sở các đơn vị hiện có để hình thành nên các Chi nhánh hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn. Với những kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, cùng với sự đóng góp công sức trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty, Duyên Hải đã được Bộ Quốc phòng công nhận là Doanh nghiệp hạng I.

Nhờ có sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động, đặc biệt, với tư duy đổi mới nhạy bén, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Công ty không chỉ vượt qua khó khăn, thách thức mà còn có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững vàng hội nhập thị trường trong nước. Việc làm và đời sống của người lao động được giữ ổn định và cải thiện rõ nét. Tính riêng năm 2012, tổng giá trị đầu tư tăng năng lực toàn Công ty là 30.778 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư máy móc, trang thiết bị sản xuất là 9.377 tỷ đồng; đầu tư nhà xưởng, trụ sở làm việc là 21.401 tỷ đồng; doanh thu đạt 924 tỷ đồng  (tăng 7% so với kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 49,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty Duyên Hải chủ động mở rộng địa bàn hoạt động ra ngoài phạm vi hoạt động đã có. Những địa bàn mới tiếp xúc đã dần dần khẳng định được uy tín đối với khách hàng và chủ đầu tư. Tổng số hợp đồng đã ký được là 87 hợp đồng với tổng giá trị các hợp đồng 947,754 tỷ đồng.

So với các đơn vị khác hoạt động cùng lĩnh vực, doanh thu, lợi nhuận của Công ty Duyên Hải cũng chưa phải là cao, nhưng với một doanh nghiệp non trẻ, các đơn vị thành viên của Công ty đều tập trung đóng quân tại 9 tỉnh miền duyên hải và phần lớn đóng quân ở Hải Phòng, do đó thị trường hoạt động trở nên chật chội. Bên cạnh đó, đơn vị sát nhập của Công ty (Công ty Sông Hồng) còn tồn đọng tài chính lớn, ngành nghề truyền thống bị phong tỏa, Công ty Duyên Hải trong năm đã phải xử lý tồn đọng trên 7 nghìn tỷ đồng và vượt qua nhiều khó khăn khác nữa… Những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên của Công ty tuy là bước đầu nhưng cũng đã đánh dấu những cố gắng hết mình của Ban Giám đốc cũng như sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị.

Phát huy truyền thống của đơn vị và cùng với những kết quả đạt được, Công ty Duyên Hải đang tiếp tục tập trung ổn định cơ cấu tổ chức, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh,  tạo bước phát triển và vị thế mới cho Công ty bằng việc tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đây là nguyên tắc, đồng thời là nhân tố quan trọng, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của Công ty, đảm bảo cho Công ty phát triển vững chắc, đúng định hướng. Theo đó, Công ty xác định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công ty và cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, cùng các chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội, cấp uỷ các cấp cần xây dựng các chủ trương, giải pháp lãnh đạo cụ thể sát với nhiệm vụ của đơn vị. Trước hết, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ được giao; hiểu đúng chủ trương sắp xếp, chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty, tạo sự đoàn kết, đồng thuận về nhận thức và hành động. Cùng với đó, các đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực truyền thống, ngành nghề mũi nhọn đem lại giá trị lợi nhuận cao… nhằm phát huy thế mạnh, giữ vững nhịp độ tăng trưởng, tiếp tục khẳng định thương hiệu; đồng thời, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ đối với các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh mới, các công trình, dự án trọng điểm. Mặt khác, trên cơ sở quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI của Đảng, các đơn vị cần chú ý đặt lên hàng đầu việc kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, đảm bảo giữ vững sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp và sắp xếp lại lực lượng, theo hướng “tinh gọn, hiệu quả” đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, đội ngũ chỉ huy trưởng công trường, cán bộ kỹ thuật và công nhân có tay nghề thợ bậc cao. Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ mới bổ nhiệm, gắn xây dựng cấp ủy với quy hoạch cán bộ chủ trì, phát huy vai trò trí tuệ của tập thể và cá nhân, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, nâng cao trình độ quản lý, công tác nghiệp vụ cho cơ quan kế hoạch - kỹ thuật Công ty và các xí nghiệp, tăng cường sự phối hợp giữa công tác kế hoạch - kỹ thuật với công tác tài chính để công tác quản lý ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện hơn.

Bên cạnh đó, Công ty chủ động làm tốt việc phân loại lao động, sàng lọc và kiên quyết đưa ra khỏi biên chế theo đúng quy định của pháp luật những lao động không đạt yêu cầu, đi đôi với quan tâm thích đáng đến đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của người lao động, đảm bảo chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội đối với lao động có chất lượng cao.

Ba là, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành sản xuất kinh doanh. Theo đó, giao quyền tự chủ cho đơn vị, có sự phân công, phân cấp rõ ràng giữa trách nhiệm và quyền lợi của các tập thể, cá nhân; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy với kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, tăng cường mối quan hệ, có chính sách khuyến khích trong tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường.

Bốn là, tăng cường khai thác các nguồn vốn để đảm bảo kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, bố trí vốn một cách hợp lý theo tiến độ thi công. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán để thu hồi vốn nhanh, có hiệu quả và giảm tối thiểu tiền lãi vay ngân hàng. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Công ty và các đơn vị, tăng cường liên doanh liên kết với các đơn vị bạn để nâng cao năng lực về vốn và khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm tồn đọng về tài chính, yêu cầu tập trung phân rõ trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của cá nhân, đưa ra lộ trình và phương án giải quyết, hoàn trả, khắc phục tồn đọng. Nắm bắt chặt chẽ kết quả sản xuất kinh doanh, không thể để tình trạng phát sinh lỗ tại đơn vị. Công ty Duyên Hải phấn đấu trong năm 2013, thu nhập của người lao động đạt 4,77 triệu đồng/tháng, tìm kiếm và ký các hợp đồng với giá trị từ 800-1000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và có gối vụ sang năm 2014 từ 500-600 tỷ đồng.

Mục tiêu trên là một thách thức không nhỏ đối với Công ty Duyên Hải. Song, đó chính là động lực để Công ty Duyên Hải phấn đấu phát triển, vững vàng hội nhập và khẳng định mình trong giai đoạn mới. Với chiến lược “Phát triển bền vững”, Công ty Duyên Hải sẽ luôn hoàn thành sứ mệnh của của người lính Cụ Hồ trong thời bình, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.