Trong hai ngày 9 và 10/1/2017, Đảng ủy - Ban Tổng Giám Giám đốc Công ty Duyên Hải đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ SXKD, công tác xây dựng Đảng bộ năm 2017 và tổng kết nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn - Phó Tư lệnh Quân khu đã tới dự và chỉ đạo. Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng Quân khu.


 
Hội nghị Đảng ủy Công ty ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2017

    Năm 2016, Đảng ủy Công ty và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ thị, mệnh lệnh các cấp; lãnh đạo Công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm, duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã trúng thầu 240 công trình với tổng giá trị là 2.180 tỷ đồng. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó, giá trị sản lượng tăng 121,4%; doanh thu tăng 126,6%; thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 7 triệu đồng/người/tháng; công tác bảo đảm hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ kịp thời; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ; nội bộ đoàn kết thống nhất, quan hệ quân dân được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công ty đư­ợc nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị trong tình hình mới.

 

    Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016. Toàn Công ty có 8 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc và danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", "Tập thể lao động tiên tiến". Xí nghiệp TK21 và Công ty Duyên Hải được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đánh giá phân tích chất lượng đảng viên tổ chức đảng năm 2016, toàn Đảng bộ có 82% đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 17 tổ chức cơ sở Đảng và 39 đảng viên được tặng Giấy khen.  

    Năm 2017, Công ty tập trung làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện cổ phần hoá Công ty theo quyết định của Bộ Quốc phòng, mở rộng tìm kiếm việc làm, giữ vững nhịp độ SXKD, phấn đấu doanh thu đạt trên 2.300 tỷ đồng; đảm bảo sự phát triển bền vững, đẩy mạnh kinh doanh một số ngành nghề mới; tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế của công ty, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD.

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã biểu dương kết quả Công ty đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh: thời gian tới, Công ty cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 520 của Quân uỷ Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất của Quân đội; thực hiện công khai minh bạch kết quả SXKD và tình hình tài chính theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác bố trí, sắp xếp cán bộ quản lí, cán bộ kĩ thuật, thực hiện đúng quy chế tuyển dụng lao động, hợp đồng lao động; chú trọng khâu bảo hộ lao động, quy định an toàn lao động, an toàn giao thông; gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường. Quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; xây dựng thương hiệu của Công ty, đảm bảo cho sự phát triển bền vững; đảm bảo tốt đời sống cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty, đồng chí Đại tá Phạm Đức Long đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017 với chủ đề “ Hiệu quả, kỷ cương, quyết thắng”. Chi huy các đơn vị thành viên đã ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Ban Tổng Giám đốc Công ty.


Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn phó Tư lệnh Quân khu trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

   

Đại tá Phạm Đức Minh, Ủy viên Đảng ủy Quân khu, Chủ tịch kiểm Tổng Giám đốc Công ty trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

 Đại diện các đơn vị thành viên ký kết giao ước thực hiện các nội dung chỉ tiêu phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017.

 

 Đồng chí Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty ký xác nhận giao ước thi đua của các đơn vị.

Bài và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng, Phòng Chính trị Công ty.