Ngày 22/7, Công ty Duyên Hải tổ chức Hội nghị sơ kết thực nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo Hội nghị.


Đại tá Phạm Đức Minh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Chủ trì Hội nghị

      Hội nghị khẳng định: 6 tháng đầu năm 2016,Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chức năng và các đơn vị thành viên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật như: Sản xuất kinh doanh vượt chỉ tiêu trên giao, tổng giá trị sản lượng đạt 1.513/2.450 tỷ đồng, đạt 61,77% kế hoạch năm; doanh thu 1.169/1950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 74%; nộp chỉ tiêu 10,23 tỷ đồng, nộp ngân sách 19,84 tỷ đồng; thu nhập bình quân 6,76/6,5 triệu đồng/người/tháng.

 
Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

    6 tháng cuối năm 2016, Hội nghị xác định: Tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết các cấp; kiện toàn biên chế, tổ chức; tăng cường liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực hoạt động; duy trì nghiêm công tác giáo dục chính trị, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên; xây dựng Đảng bộ TSVM, Công ty VMTD và phát triển bền vững.

     Tại Hội nghị, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ quốc phòng cho tập thể, cá nhân thuộc Công ty Duyên Hải có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.

 Bài và ảnh Thu Hằng – Phòng Chính trị