Sáng ngày 13/3/2017, Công ty Duyên hải đã tổ chức Hội nghị quyết toán công tác tài chính năm 2016. Đại tá Phạm Đức Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có chỉ huy và cán bộ làm công tác tài chính các đơn vị.

    Năm 2016, công tác tài chính trong toàn công ty đã bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên được củng cố; duy trì chặt chẽ nền nếp công tác tài chính – kế toán, thanh quyết toán kịp thời và đảm nguồn tài chính cho thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.


Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến tham luận và một số đề xuất, kiến nghị của chỉ huy và cán bộ làm công tác tài chính các đơn vị. Các ý kiến phát biểu tham luận đã tập trung giải trình và làm rõ những tồn tại hạn chế của đơn vị mình và những biện pháp khắc phục trong năm 2017. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Đức Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên các đơn vị cần phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác quản lý một cách cụ thể. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đơn vị để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, thất thoát; mất cân đối về tài chính. Tham mưu cho cấp ủy, Chỉ huy các cấp thực hiện lộ trình cổ phần hóa theo đúng qui định./.

Tin và ảnh: Thiếu tá Phạm Văn Thắng, Phòng Chính trị Công ty