Ngày 26-9, Chi nhánh Miền Trung (Công ty Duyên Hải) đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017. Đồng chí Đại tá Phạm Đức Minh - Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3 – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty tới dự và chỉ đạo.

    Giai đoạn 2012-2017 công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng Chi nhánh phát triển sâu, rộng, vững chắc và được gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh", thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, từ khi thành lập năm 2013 đến nay, phong trào Thi đua Quyết thắng được lồng ghép với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”… phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, CNV, người lao động Chi nhánh khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị. Trong thời gian tới, phong trào Thi đua Quyết thắng của Chi nhánh tiếp tục hướng trọng tâm đi vào chiều sâu, thiết thực, xây dựng ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức, xây dựng Chi bộ TSVM,  đơn vị VMTD.

    
Tại Đại hội, có 1 tập thể và 7 cá nhân được trao tặng giấy khen vì đã có thành tích trong thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn (2012-2017). 
    
        Đ
ại biểu dư đại hội chụp ảnh lưu niệm
Tin và ảnh: Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trí, Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Trung