Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi ngày hội lớn của cả nước, sáng 22/5, tại 11 khu vực bỏ phiếu, cán bộ, nhân viên toàn Công ty đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
         
Quán triệt sâu sắc các Nghị quyết; Chỉ thị, Hướng dẫn của trên về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thời gian qua, Đảng uỷ, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, CNV nhận thức đúng đắn vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Qua đó cán bộ, CNV trong toàn Công ty đã nhận thức về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ để lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp.    
        Để chuẩn bị cho công tác bầu cử, Công ty đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bỏ phiếu tại 11 tổ bầu cử trên địa bàn đóng quân của các đơn vị trong Công ty. 
        Đến 9h00 sáng 22/5/2016, 100% cán bộ, nhân viên toàn Công ty đã tiến hành xong việc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, các khu vực bỏ phiếu đảm bảo an toàn, chất lượng tốt.
        Tại khu vực bỏ phiếu số 3, Phường Yết kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc cùng khối Cơ quan Công ty; Chi nhánh Hà Nội; Công ty Cổ phần thi công cơ giới; Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Duyên Hải đã tiến hành bỏ phiếu.
        Một số hình ảnh phản ánh không khí bầu cử của của cán bộ, nhân viên Công ty.   


Đại tá Nguyễn Thế Phẳng – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty bỏ phiếu bầu cử.


Đại tá Phạm Đức Long – BTĐU – Phó Tổng Giám đốc Công ty – tham gia bỏ phiếu.
Các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc Công ty bỏ phiếu bầu cử
Cán bộ, nhân viên Công ty nghiên cứu, lựa chọn Đại biểu


Cán bộ, nhân viên Công ty bỏ phiếu bầu

Tin và Ảnh: Đ/c Thắng - Phòng Chính trị