1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV DUYÊN HẢI

- Trụ sở: Số 16B Nguyễn Thái Học, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 0243.382.4709        Fax: 0243.382.0984

2. Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; …

3. Vốn điều lệ:  70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)

     Trong đó:     

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 2.100.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo năm làm việc tại khu vực Nhà nước: 1.079.400 cổ phần, chiếm 15,42% vốn điều lệ

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài: 1.115.000 cổ phần, chiếm 15,93%vốn điều lệ

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 1.960.000 cổ phần, chiếm 28% vốn điều lệ

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 745.600 cổ phần, chiếm 10,65% vốn điều lệ

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần

5. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông

6. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/01 cổ phần (Mười nghìn đồng/ một cổ phần)

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

-  Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTXVN, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Duyên Hải do Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt ban hành.

9. Thời gian, địa điểm phát đơn, nộp đơn và tiền đặt cọc:

- Thời gian: Từ ngày 07/2/2018 đến 15h30’ ngày 06/3/2018 (Sáng từ 08h00 - 11h30; chiều từ 13h30 - 16h30’ các ngày làm việc)

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTXVN, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

10. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt - Tầng 6, tòa nhà TTXVN, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: chậm nhất 09h00 ngày 14/3/2018

11. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 09h30 ngày 14/3/2018  

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTXVN, số 79 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

12. Thời gian thanh toán:

- Thời gian thanh toán mua cổ phần: từ ngày 15/3/2018 đến ngày 24/3/2018

- Thời gian hoàn trả tiền cọc: từ ngày 15/3/2018 đến ngày 21/3/2018

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem Bản Công bố thông tin, Quy chế đấu giá tại website:www.tvsi.com.vn, www.duyenhai.vn hoặc liên hệ theo số: 19001885