"KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO ĐỂ KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU CÔNG TY NGÀY CÀNG ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN"

 

Với chiến lược “Phát triển bền vững”, Công ty Duyên Hải tập trung vào:
1. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành.
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên, đặc biệt là đội ngũ quản lý, kỹ sư, thợ kỹ thuật có trình độ cao từng bước chuyên môn hóa trong các ngành nghề mũi nhọn, ngành nghề truyền thống.
3. Tập trung phát triển ngành nghề chính là:
- Đầu tư, kinh doanh bất động sản.
- Xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây, trạm điện, các công trình ngầm.
- Khảo sát, dò tìm xử lý bom, mìn - vật nổ khắc phục hậu quả sau chiến tranh.
- Sản xuất vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hoàn thiện các dây chuyền sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh mà Công ty tham gia.
5. Hoàn thành tốt nghĩa vụ với Nhà nước, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội...