“CHẤT LƯỢNG LÀ NỀN TẢNG ĐỂ CÔNG TY DUYÊN HẢI
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Hội tụ kinh nghiệm và uy tín từ 07 đơn vị thành viên hoạt động trong ngành xây dựng, sản xuất công nghiệp, kinh doanh, thương mại, khai khoáng, đầu tư BĐS, … trải qua nhiều năm xây dựng,chiến đấu và trưởng thành, các đơn vị thuộc Công ty Duyên Hải với nỗ lực không ngừng đã tạo nên Công ty Duyên Hải đủ sức đầu tư, thi công các công trình có quy mô lớn, thoả mãn các yêu cầu của Khách hàng. Công ty đặt mục tiêu xây dựng thương hiệu Công ty Duyên Hải thành thương hiệu có uy tín trong Quân đội, tại khu vực đồng bằng Sông Hồng từng bước phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu ra các vùng,miền khác trên cả nước và các nước trong khu vực.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty Duyên Hải luôn thực hiện:
* Tuân thủ nghiêm túc các văn bản pháp quy, các tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước, của các Bộ, Ngành và các cơ quan chức năng trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
* Từng bước triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại, tạo điều kiện tốt nhất cho CBCNV không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thu hút, tuyển dụng lao động đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất kinh doanh.
*Tiếp cận, nghiên cứu áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong hoạt động của Công ty, cải thiện môi trường làm việc của người lao động.
* Nắm rõ yêu cầu của khách hàng để sản phẩm của doanh nghiệp luôn đáp ứng yêu cầu khách hàng về tiến độ, chất lượng với giá thành hợp lý nhất.
* Không ngừng tăng cường,mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước trên mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.
1.2 Các giải pháp để thực hiện Chính sách chất lượng:
Đảm bảo Chính sách chất lượng của Công ty và cam kết của Lãnh đạo được mọi người thông hiểu, thực hiện và duy trì.
* Thường xuyên quan hệ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Khách hàng .
* Thực hiện đào tạo, đào tạo lại, không ngừng nâng cao kiến thức cho mọi thành viên trong Công ty để mọi cán bộ trong công ty có đủ trình độ nghiệp vụ làm tốt các nhiệm vụ được giao;không ngừng cải tiến công việc của mình theo phương châm “chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn”.
* Tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên trong Công ty tiếp cận, học tập, áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, xây dựng chế tạo sản phẩm đạt chất lượng ngày càng cao.