I. Thuyết minh Kiến trúc:

Công trình Nhà ở học viên 15 tầng/Học viện Chính trị được xây dựng trên khuôn viên đẹp, nằm trong quy hoạch tổng thể Học viện Chính trị. Vị trí xây dựng được xác định trên Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Bộ trưởng phê duyệt tại Quyết định số 2623/QĐ-BQP ngày 21/07/2010 về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng Học viện Chính trị, cùng bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng Học viện Chính trị được duyệt.

Công trình thiết kế gồm khối nhà 15 tầng với các bước cột 9,0m; 7,8m; nhịp 8,1m; 3,0m; 2,8m; 2,3m. Chiều cao tầng 1 là 3,9m; chiều cao các tầng trên 3,3m; chiều cao tầng tum 4,2m. Tổng chiều cao công trình 54,3m.

Giao thông theo phương ngang: Mặt bằng tầng bố trí hệ thống hành lang gồm: 01 hành lang giữa rộng 2,08m; 02 hành lang dãn vào thang bộ 2 bên rộng 2,1m; 01 hành lang dẫn vào cầu thang bộ ở giữa công trình rộng 2,2m. Trước mỗi cụm thang đều bố trí sảnh rộng 4,64m.

Giao thông theo phương đứng: bố trí 01 cụm thang trung tâm gồm 01 thang bộ; 01 thang máy 1000kg 15 điểm dừng; 01 thang máy 1600kg 15 điểm dừng. Bố trí 02 cụm thang đối xứng hai bên công trình, mỗi cụm thang gồm 01 thang bộ; 02 thang máy 1000kg 15 điểm dừng. Các thang bộ đều có vế thang rộng 1,35m, số bậc thang tầng 1 là 26 bậc, số bậc thang các tầng trên là 22 bậc, hệ thống cửa thang dùng cửa chống cháy và tay co theo tiêu chuẩn, tầng 1 bố trí cửa mở trực tiếp ra ngoài đảm bảo yêu cầu về thoát nạn. Các thang bộ đều có hệ thống tăng áp.

Lối tiếp cận công trình: bố trí 01 sảnh chính tiếp cận phía trước công trình, kết nối với sảnh cụm thang trung tâm. Bố trí 03 sảnh phụ kết nối với hệ thống thang bộ. Bố trí 02 lối đường dốc cho xe ra vào tầng 01. Lối vào lấy rác được bố trí 2 bên công trình đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.