Công ty Duyên Hải thi công toà nhà 16B - Nguyễn Thái Học - Tp. Hà Nội.


Thi công đào móng

Dựng thép cọc nhồi


Khoan cọc