Giám đốc: Trung tá Lê Quang Tư

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105753635-001 do Sở KH - ĐT thành phố Hải Phòng cấp.

- Tiền thân là Xưởng 7- Công Binh - QK3, được thành lập ngày 20/10/1970.

- Năm 1988 sát nhập về Công ty Xây dựng 319 - QK3.

- Năm 1993 trở thành đơn vị có pháp nhân hoạt động theo Luật doanh nghiệp nhà nước.  

- Tháng 12/2011, theo Quyết định số: 4798/QĐ-BQP ngày 10/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Xí nghiệp 7 cùng với sáu đơn vị mạnh của Tổng công ty 319 hợp nhất thành Công ty TNHH MTV Duyên Hải.

- Ngành nghề chính: Xây dựng các công trình Dân dụng Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi và ngành nghề truyền thống Cơ khí - Mộc.

- Giá trị sản lượng năm 2011 đạt 131,6 tỷ đồng, kế hoạch năm 2012 dự kiến đạt 150 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng hàng năm 115 - 125%.


Trụ sở  xí nghiệp 7Trụ sở công ty XD Hầm Lò 1 - do xí nghiệp thi công