Giám đốc:Trung Nguyễn Thắng Dũng
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105753635-007 doSở KH - ĐT thành phố Cần Thơ cấp.
- Thành lập ngày 14 tháng 5 năm 2012.
- Thành lập ngày 14 tháng 5 năm 2012.
- Ngành nghề chính: Xây dựng các công trình Dân dụng,Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi....
- Dự kiến giá trị sản lượng năm 2012 đạt: 80 tỷ đồng.
- Tốc độ tăng trưởng hàngnăm 115 - 125%.

Trụ sở chi nhánh Miền Nam