Giám đốc:Thượng tá Bùi Văn Thành

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105753635-008 doSở KH - ĐT tỉnh Hà Nam cấp.

- Thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2012.

- Ngành nghề chính: Xây dựng các công trình Dân dụng,Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi, Vật liệu xây dựng, Dò tìm, xử lý bom, mìn,vật nổ...

-Dự kiến giá trị sản lượng năm 2013 đạt: 84 tỷ đồng.

-Tốc độ tăng trưởng hàng năm 115 - 125%.


Trụ sở xi nghiệp Bình Minh