Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105753635-004 do Sở KH - ĐT tỉnh Hải Dươngcấp.

-Tiền thân là Công trường Thống nhất thuộc Quân khu 3, thành lập ngày 10 tháng06 năm 1976 được Quân khu 3 giao nhiệm vụ sản xuất Xi măng phục vụ Quốc phòngvà dân sinh.

- Năm1999 là thành viên của Công ty Xây dựng 319 - QK3.

Tháng 12/2011, theo Quyết định số: 4798/QĐ-BQP ngày 10/12/2011 của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng, Xí nghiệp Vạn Chánh cùng với sáu đơn vị mạnh của Tổngcông ty 319 hợp nhất thành Công ty TNHH MTV Duyên Hải.

-Ngành nghề chính: Xây dựng các công trình Dân dụng, Giao thông, Thuỷ lợi, Côngnghiệp, Sản xuất xi măng, Sản xuất gia công đồ gỗ và sản phẩm gỗ các loại....

- Giátrị sản lượng năm 2011 đạt 35,8 tỷ đồng, kế hoạch năm 2012 dự kiến đạt 40 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng hàngnăm: từ 110 - 115%.


Trụ sở Vạn Chánh