Giám đốc: Thiếu ta Nguyễn Văn Dũng


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105753635-003 do Sở KH - ĐT tỉnh QuảngNinh cấp.

-Thành lập tháng 10 năm 1987.

-Tiền thân là Đoàn 487 được thành lập vào tháng 10/1987, là đơn vị công binh thựchiện nhiệm vụ kinh tế - Quốc phòng.

-Năm 1988 chuyển thành Xí nghiệp 487.

-Năm 1996 theo quyết định số 564/QĐ-QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được điềuđộng về Công ty Xây dựng 319 - QK3.

- Tháng 12/2011, theo Quyết định số: 4798/QĐ-BQP ngày 10/12/2011 của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng, Xí nghiệp 487 cùng với sáu đơn vị mạnh của Tổng công ty319 hợp nhất thành Công ty TNHH MTV Duyên Hải.

- Ngành nghề chính: Xây dựng các công trình Dân dụng,Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi, rà phá bom mìn - vật nổ....

- Giá trị sản lượng năm 2011 đạt 109,97 tỷ đồng, kế hoạch năm 2012 dự kiến đạt 130 tỷ đồng

-Tốc độ tăng trưởng hàng năm 115 - 125%.