Phó tổng Giám đốc/ Giám đốc xí nghiệp: Đại tá Phạm Đức Long


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105753635-006 doSở KH - ĐT thành phố Hải Phòng cấp.

- Được thành lập ngày 25/3/1959 với nhiệm vụ sản xuất VLXD cung cấp xâydựng các công trình phục vụ cho chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

- Năm 1993 chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động SXKD hạch toán độclập.

- Năm 1999 sát nhập về Công ty Xây dựng 319 - Quân khu 3, xây dựng, pháttriển và trưởng thành lớn mạnh từ đó đến nay.

- Tháng 12/2011, theo Quyết định số: 4798/QĐ-BQP ngày 10/12/2011 của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng, Xí nghiệp 359 cùng với sáu đơn vị mạnh của Tổng công ty319 hợp nhất thành Công ty TNHH MTV Duyên Hải.

- Giá trị sản lượng năm 2011 đạt 143,5 tỷ đồng, kế hoạch năm 2012 dự kiến đạt 165 tỷ đồng.

- Ngành nghề chính: Sảnxuất công nghiệp, thi công xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, giaothông và Thuỷ lợi.

- Tốc độ tăng trưởng hàngnăm 115 - 120%.