Giám đốc xí nghiệp: Kỹ sư Vũ Ngọc Thản


                   Giám đốc xí nghiệp: Trung tá Vũ Ngọc Thản

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105753635-005 doSở KH - ĐT Thái Bình cấp.

- Tiền thân là Công ty 19 - Quân khu 3, được thành lậpngày 14 tháng 06 năm 1993 theo Quyết định số: 460/QĐ - BQP  của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Năm 1999 sát nhập về Công ty Xây dựng 319 - QK3.

- Tháng 12/2011, theo Quyết định số: 4798/QĐ-BQP ngày 10/12/2011 của Bộtrưởng Bộ Quốc phòng, Xí nghiệp 19 cùng với sáu đơn vị mạnh của Tổng công ty319 hợp nhất thành Công ty TNHH MTV Duyên Hải.

- Ngành nghề chính: Xây dựng các công trình Dân dụng,Công nghiệp, Giao thông, Thuỷ lợi...

- Giá trị sản lượng năm 2011 đạt 162,2 tỷ đồng, kế hoạch năm 2012 dự kiến đạt 190 tỷ đồng

-Tốc độ tăng trưởng hàng năm 120 - 125%.
UBND Tỉnh Thái Bình - xí nghiệp thi công