Giám đốc: KTS. Nguyễn Thanh Tuấn- Thành lập ngày 12/07/2012.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105943065 do sở KH - ĐT thành phố Hà Nội cấp.
- Ngành nghề chính: Khảo sát địa hình; thiết kế công trình; Giám sát thi công công trình; Xây dựng các công trình Công nghiệp Dân dụng, Giao thông, Thuỷ lợi.
- Giá trị sản lượng năm 2012 (dự kiến): 30 tỷ đồng.
- Tốc độ tăng trưởng hàng năm: từ 115 - 125%.